March 24, 2020

D-Congress 2020 - Lyft försäljningen med D2C

Vad är D-Congress?
D-Congress arrangeras av Svensk Digital Handel, Svenska Mässan och Svensk Handel. Med 2200 deltagare, 110 utställare och 66 talare är D-Congress Sveriges största e-handelsevent. Hela ekosystemet inom den digitala handeln i Sverige är samlade under en dag för att lyssna på inspirerande talare, byta erfarenheter och knyta nya affärskontakter. Mässan ägde rum 5 mars i Göteborg på Svenska Mässan och eValent Group var där för att ta del av allt vad mässan hade att erbjuda.

Lyft försäljningen med D2C
Presenteras av: HUI Research
Panel:
Albin Johansson, VD på Axel Arigato
Kerem Yazgan, VD på Whyred
Christoffer Häggström, konsult inom Digitala Strategier och transformationsprogram, just nu hos Bergan of Norway.

D2C - Direct to consumer, ett utryck för de som säljer sitt eget varumärke direkt till slutkund.
Wholesale - låta andra sälja produkter från ditt varumärke.

Paneldeltagarna arbetar alla hos företag som säljer sina egna varumärken, D2C, men som har kommit dit från olika håll vilket påverkar deras syn på D2C kontra wholesale. Axel Arigato började online direkt med D2C, öppnade sen egna butiker och följde till slut upp med wholesale. Albin ser bara positivt på wholesale eftersom det för dem blev en extra säljkanal för ett varumärke de kunnat bygga upp själva under egen kontroll. Whyred etablerades direkt till wholesell för att lägga på D2C och egna butiker i efterhand, idag håller de på att avveckla wholesale helt eftersom man anser att det är en kanal man inte kan kontrollera.
Christoffer lyfter även bristen på data när man inte har kontrollen över sin egen försäljningen mot slutkunden. Butiken som säljer ens varor styr själva över sitt utpris, om produkter behöver reas ut eller om det ligger kvar gamla varor på hyllorna.

Alla tre håller dock med om att skippa wholesale så tappar man försäljningsställen och ställen att synas på. Därför är det viktigt att satsa på varumärket och göra det ordentligt.

Tankar från Nordisk E-handel
Vår kollega Filip var på plats på D-Congress och har nedan delat med sig av sina tankar kring semiunariet. Men vem är då Filip? Filip har varit hos eValent Group sen 2014 och är sedan 2018 Produkt- och Projektchef för Nordisk e-handel.

Kommentar från Filip
Detta är ett område jag inte har någon direkt expertis om eftersom det är mer övergripande om hur man ska sälja sitt varumärke. Jag ser absolut svårigheterna i vilka kanaler man ska använda och hur dessa påverkar kontrollen man har av sitt varumärke. Det märks dock att detta går in i vad som pratades om under bland annat Patrik Müllers seminarium att de som började med egen försäljning online har en fördel när det kommer till att bredda sitt varumärke med fler säljkanaler.