March 24, 2020

D-Congress 2020 - Margrethe Vestager

Vad är D-Congress?
D-Congress arrangeras av Svensk Digital Handel, Svenska Mässan och Svensk Handel. Med 2200 deltagare, 110 utställare och 66 talare är D-Congress Sveriges största e-handelsevent. Hela ekosystemet inom den digitala handeln i Sverige är samlade under en dag för att lyssna på inspirerande talare, byta erfarenheter och knyta nya affärskontakter. Mässan ägde rum 5 mars i Göteborg på Svenska Mässan och eValent Group var där för att ta del av allt vad mässan hade att erbjuda.

Europe fit for the Digital Age: Towards a truly digital European society
Margrethe Vestager (Executive Vice President)

Så lyder Margrethe Vestagers uppdrag. Hon ska sätta den strategiska riktningen för att EU ska nå just detta slutmål, men är även ansvarig för den digitala konkurrensen på den europeiska marknaden. Det sistnämnda innebär bland annat att hon stämt Amazon på miljarder i obetalda skatter och Google står på tur.
Vestager är ansvarig för rättvis konkurrens mellan företag och den digitala handeln inom EU.
Internationella skatteregler är förlegade, och måste anpassas till den digitala handeln. Företag behöver följa samma regler offline som online. AI behövs för detta, och måste fungera korrekt och måste ha regler som ska följas. Digital Services Act är till för att alla ska följa samma regler.
Enligt Vestager så ska det vara ”An ecosystem of trust and excellence”, dvs ett ekosystem byggt på tillit och förträfflighet. Det ska finnas info-hubbar och data tillgängligt, och bästa sättet att göra detta så att det fungerar både för dig OCH dina konkurrenter.
Utöver detta, så måste plattformen man säljer på kunna motivera varför man kan betala för bättre ranking, eller varför vissa varor och säljare delistas. Detta så att större företag inte ska kunna köpa till sig fördel på marknaden.